Wyniki konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2014;

ogłoszonych Zarządzeniem Nr 86/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 04 października 2013 r.

1. Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta i gminy Cieszanów, na temat projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, w którym wzięło udział 8 osób, w tym przedstawiciele 7 organizacji z terenu miasta i gminy Cieszanów. Spotkanie odbyło się 18 października 2013 r.

2) pisemnej - od 11 października 2013 r. do 29 października 2013 r.

3. W wyniku konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych zaakceptowali projekt programu. Za obszary zadań, które Gmina Cieszanów będzie realizować we współpracy z organizacjami pozarządowymi uznano oprócz uwzględnionych w projekcie także:

- bezpieczeństwo publiczne (zapobieganie pożarom, zagrożeniom ekologicznym, ratownictwo drogowe), w tym edukacja społeczeństwa a w szczególności młodzieży w zakresie racjonalnego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szkolenia praktyczne.

Innych opinii i uwag do projektu nie wniesiono.

Informacja
Informuje się, iż na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadań o charakterze lokalnym.
Zgodnie z zapisami cytowanej na wstępie ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jst niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania.
Uwagi odnośnie załączonej oferty można składać za pośrednictwem poczty internetowej samorządu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w jego siedzibie.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO