INFORMACJA

 

 

Działając zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje
do publicznej wiadomości, że I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 556/4  – cena wywoławcza 17 100,00 zło pow. 0,6269 ha, położonej w Nowie Sioło dla której w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest KW
Nr PR1L/0003488/0, który odbył się w dniu 29-04-2019 r. wsiedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie, wobec faktu, iż nikt nie wpłacił wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cieszanów, dnia 30-04-2019 r.