Cieszanów, dnia 23.11. 2018 r.

GPiMK.7145.9.2018

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w najem

 

              Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaż niżej wymienionej nieruchomości:

Oznaczenie wg księgi wieczystej

PR1L/00042325/6

Numer ewidencyjny działki gruntu

9/30

Położenie nieruchomości

Niemstów 156/1

Powierzchnia

Powierzchnia lokalu: 25,03m²

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w skład którego wchodzi m.in. lokal nr 3 składający się z   pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i  łazienki z WC

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal socjalny

Okres obowiązywania umowy

Lokal niezamieszkały(planowany do oddania w najem od 1.01.2019)

Wysokość czynszu

Lokal socjalny: 1,20 zł/1 m² w stosunku miesięcznym

Termin wnoszenia opłat

Czynsz wnosi się do 15 - go dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT

Zasady aktualizacji czynszu

Czynsz zmieniony zostanie w momencie zmiany obowiązującego zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
 tj. od dnia 23 listopada 2018 r. do dnia  19grudnia 2018 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1 oraz przez zamieszczenie na stronie internetowej www.cieszanow.eu

 

 

Zamieszczono na stronie www.cieszanow.eu

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie

w dniu 23.11.2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                              Zdzisław Zadworny