Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 16-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka nr 123/17 - obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 123/17 obręb Nowe Sioło uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00035693/4

2.

Powierzchnia nieruchomości

8,51 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, Użytek - PsIV - 8,51 ha, przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego –częściowo 1ZP-U – Tereny usług w zieleni, częściowo 2Zn – Tereny zieleni nieurządzonej

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność handlowa, usługowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

17 020 zł netto rocznie+ VAT wg. obowiązującej stawki

                                 

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 12.12.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 12.12.2018 r.

Cieszanów, dnia 16-11-2018 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny

 

 

   Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 16-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka nr 121/1 - obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 121/1 obręb Nowe Sioło uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00053993/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,56 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, Użytek - ŁIV - 0,56 ha, przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 1ZP-U – Tereny usług w zieleni

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność handlowa, usługowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1 120 zł netto rocznie+ VAT wg. obowiązującej stawki

                                 

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 12.12.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 12.12.2018 r.

Cieszanów, dnia 16-11-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny

 

 

 

   Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 16-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka nr 121/2 - obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 121/2 obręb Nowe Sioło uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00053993/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,15 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, Użytek - ŁIV - 0,15 ha, przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 1ZP-U – Tereny usług w zieleni

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność handlowa, usługowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

300 zł netto rocznie+ VAT wg. obowiązującej stawki

                                 

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 12.12.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 12.12.2018 r.

Cieszanów, dnia 16-11-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny

 

 

 

   Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 16-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka nr 122 - obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 122 obręb Nowe Sioło uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00053993/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

1,12 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, Użytek - ŁIV – 1,12 ha, przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – 1ZP-U – Tereny usług w zieleni

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność handlowa, usługowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

2 240 zł netto rocznie+ VAT wg. obowiązującej stawki

                                 

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 12.12.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 12.12.2018 r.

Cieszanów, dnia 16-11-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny

 

 

 

   Burmistrz

Miasta i Gminy

  Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 16-11-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Działka nr 1227/2 - obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 1227/2 obręb Nowe Sioło uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00031247/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,14 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, Użytek - dr – 0,14 ha, przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego –częściowo 1ZP-U – Tereny usług w zieleni, częściowo 2Zn – Tereny zieleni nieurządzonej

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cele nierolnicze – działalność handlowa, usługowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

280 zł netto rocznie+ VAT wg. obowiązującej stawki

                                 

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku na podstawie wystawionej faktury

10.

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 10 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 12.12.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 12.12.2018 r.

Cieszanów, dnia 16-11-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                        Zdzisław Zadworny