Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 27-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 484 - obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 484 obręb Nowe Sioło uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00034822/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

15 m2

3.

Opis nieruchomości

Grunt znajdujący się pod garażem

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6.

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Roczny czynsz netto 0,75 q żyta

9.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia  30.05.2018 r.

Cieszanów, dnia 27-04-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

 

 

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 27-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 4647/1- obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 4647/1 obręb Cieszanów uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00040819/2

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

12

16,50

0,83

13

15,00

0,75

14

14,75

0,74

15

17,25

0,87

16

21,50

1,08

17

13,80

0,69

18

16,50

0,83

19

26,90

1,35

20

13,50

0,68

21

14,25

0,71

22

14,75

0,74

23

15,00

0,75

24

15,00

0,75

25

15,00

0,75

26

18,00

0,90

27

18,60

0,93

28

17,50

0,88

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu do dnia  30.05.2018 r.

Cieszanów, dnia 27-04-2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 27-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 4893/6- obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 4893/6 obręb Cieszanów uregulowana w księdze wieczystej nr PR1L/00044380/3

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

29

17,00

0,85

30

17,36

0,87

31

15,00

0,75

32

16,57

0,83

33

11,60

0,58

34

14,50

0,73

35

14,50

0,73

36

14,50

0,73

37

16,20

0,81

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu do dnia  30.05.2018 r.

Cieszanów, dnia 27-04-2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 27-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 1767/12- obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 1767/12 obręb Cieszanów uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00027979/4

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

 

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

38

14,50

0,73

39

14,50

0,73

40

14,50

0,73

41

16,50

0,83

42

15,00

0,75

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu do dnia  30.05.2018 r.

Cieszanów, dnia 27-04-2018 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny

 

 

 

 

 

    Burmistrz

Miasta i Gminy

   Cieszanów

W Y K A Z

z dnia 27-04-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

Część działki nr 4675/12- obręb Cieszanów

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Część działki nr 4675/12 obręb Cieszanów uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00033514/2

2.

Opis nieruchomości

Grunty znajdujące się pod garażami

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa garażowa

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 30 czerwca każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Wykaz numerów gruntów pod garażami

Nr porządkowy

Pow. w m2

Roczny czynsz netto w q żyta

1

19,25

0,97

2

19,25

0,97

3

19,25

0,97

4

19,25

0,97

5

19,25

0,97

6

19,25

0,97

7

19,25

0,97

8

19,25

0,97

9

19,25

0,97

10

19,25

0,97

11

19,25

0,97

12

19,25

0,97

13

19,25

0,97

14

19,25

0,97

15

19,25

0,97

16

19,25

0,97

17

19,25

0,97

18

19,25

0,97

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej urzędu do dnia  30.05.2018 r.

Cieszanów, dnia 27-04-2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny