O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I   EI

Informuję, że w dniach 13-15 października 2015 r., w godz. 9:00-15:00 w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE – SAREX 15/II" na terenie Miasta i Gminy Cieszanów zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza.

   Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe w godz. od 9:00 do 15:00:

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu,

- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

 

                                                                                          Szef   Obrony Cywilnej

                                                                                         Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                            Zdzisław Zadworny

OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA  GMINY CIESZANÓW NA LATA 2015–2024

 

            Miasto i Gmina Cieszanów przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cieszanów na lata 2015–2024”, tj. dokumentu stanowiącego formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

Treść ogłoszenia - kliknij