INFORMACJA

w sprawie składania wniosków na 

Świadczenie Wychowawcze  (PROGRAM RODZINA 500+)

na podstawie ustawy z dnia 11-02-2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195)

 

  • Ø Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy (czyli 1 kwietnia 2016r.) i kończy dnia 30 września 2017r. Podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 (z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).
  • Ø Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Świadczenie będzie przysługiwało do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
  • Ø W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z wyrównaniem.
  • Ø W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego po dniu 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
  • Druki będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie – wydział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pokój nr 4 od dnia 01 kwietnia 2016r.

Na feriach do Pracowni Orange, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie, przyjedzie mobilna pracownia wyposażona w drukarkę 3D czy zestawy Arduino służące do nauki podstaw programowania. Na pokładzie znajdzie się również dobrze wyposażony warsztat stolarski. FabLab do maja odwiedzi 10 Pracowni Orange na terenie całej Polski, w tym Cieszanów. Pokaże jak łączyć nowoczesne technologie z tradycyjnymi metodami wykonywania przedmiotów. Wszystkie przeprowadzone spotkania są bezpłatne.

Zapisy na poszczególne warsztaty (w bibliotece):

ZWIERZĘ – PUZZLE 3D (25 lutego) – max 20 osób, wiek uczestników 8+, dwie grupy po 10 osób.

Kurs projektowania parametrycznego podczas którego przetworzony będzie model zwierzęcia na elementy, które wycięte ze sklejki za pomocą plotera laserowego stworzy zestaw drewnianych puzzli, puzzli 3D w wersji XXL.

ROBOTY DO ATAKU! (26-27 lutego) – max 20 osób, I grupa wiek uczestników 10+, II grupa wiek uczestników 12+.

Kurs podstaw robotyki. Celem warsztatów jest złożenie i uruchomienie robota, który przy niewielkiej pomocy prowadzącego, będzie wykonywał wcześniej zaprogramowane ruchy.

ZBUDUJ SOBIE LONGA (26-27 lutego) – max 10 osób, wiek uczestników 15+, warsztaty dwudniowe.

Warsztaty konstrukcyjne, podczas których uczestnicy poznają technologie gięcia i formowania sklejki, różne rodzaje klejów stosowanych podczas procesu budowy decku longboardowego. Dowiedzą się jak działa pompa próżniowa, do czego potrzebna jest prasa i jak ją prosto wykonać. Zobaczą jak za pomocą żywicy poliuretanowej i piasku stworzyć trwały grip i jak bezpiecznie pracować z elektronarzędziami. Zbudowanych zostanie kilka decków longboardowych i pojeździmy na nich po skateparku w Cieszanowie.

Dla każdego chętnego POKAZ DRUKU 3D (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Kiedyś robiliśmy zdjęcia i umieszczaliśmy w albumach, później nastąpiła era fotografii cyfrowej i obecnie każdy mając telefon komórkowy, ma przy sobie aparat cyfrowy, a zdjęcia przechowuje na głównie na nośnikach danych. Teraz mamy drukarki 3D, więc można stworzyć „zdjęcie” 3D. POKAZ ODBĘDZIE SIĘ W BIBLIOTECE 26 LUTEGO O GODZ. 16.00.