Społeczeństwo na świecie, a więc również w Polsce, coraz bardziej się starzeje. To niezwykle niepokojący trend, albowiem stawia przed nami wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż na tak dużą skalę.

Zgodnie z  badaniami  wskaźnik dzietności w Polsce w 2016 r. wynosi jedynie 1,42 dziecka
 w przeliczeniu na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Jest to jeden z najgorszych wyników na tle państw Unii Europejskiej. Analiza sytuacji w gminie Cieszanów również nie napawa optymizmem.  Już od dłuższego czasu Urząd Stanu Cywilnego przedstawia dane świadczące o tym, iż stale wzrasta liczba osób w wieku powyżej 60 lat, z 1327 w roku 2009 do 1479  w roku bieżącym.  Fakt ten skłania do podejmowania działań  mających zapewnić tym osobom nie tylko odpowiednie zaplecze medyczne, ale także miejsce, gdzie w „jesieni życia” będą mogli spokojnie spędzić czas.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa władze gminy postanowiły zaadaptować istniejący budynek Synagogi na Dom Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie. Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ma to pomóc w  przeciwdziałaniu różnorodnym formom wykluczenia społecznego.

 

 

 

W gminie Cieszanów istnieje 6 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Budynki, w których się mieszczą,  są na ogół już dosyć wysłużone i wymagają gruntownej modernizacji. Jej przeprowadzenie oznaczałoby zarówno polepszenie warunków nauczania dla dzieci, jak również pracy dla nauczycieli.

Szkoły zostaną włączone do dwóch projektów. Pierwszy z nich przewiduje modernizację techniczną czyli montaż nowych instalacji i przebudowę już istniejących. Drugi projekt, który jednocześnie zmieni strukturę organizacyjną czterech szkół, będzie bardzo korzystny dla mieszkańców, gdyż  zostaną przy  nich utworzone przedszkola.

MATERIAŁ FILMOWY - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO