W Polsce funkcjonuje 45 Domów Samotnej matki. Mieszka w nich kilkaset matek i dzieci. Otrzymują tam pomoc, opiekę i miejsce do godnego życia. Każda z tych osób marzy jednak o cieple własnego domu, którego z różnych względów nie doświadcza. Fundacja „Info gmina” uruchomiła akcję „Kobiety kobietom ofiaruj serce samotnym matkom” i do udziału zaprosili koła gospodyń z całej Polski. Akcja ma na celu przekazanie świątecznego upominku w postaci tradycyjnego świątecznego dania, które fundacja dostarczy do kobiet.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń z Cieszanowa przygotowało dania, które przekazały dla Domu Samotnej Matki w Rzeszowie. W paczkach znalazły się: gołąbki, ciasta, ciasteczka, pierogi, ryba, tradycyjne uszka i wiele innych przysmaków.

Koło z naszej gminy było jedynym z naszego regionu, które wzięło udział w akcji. Panie z Kół Gospodyń w akcji udział brały pierwszy raz, w przygotowania włożyły całe serce.

 

Stawki podatków  corocznie ulegają zmianom. Wpływ na to mają ceny towarów i usług konsumpcyjnych określane w pierwszym półroczu danego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 opublikowanym w Monitorze Polskim z 19 lipca 2016 roku poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %).

Biorąc pod uwagę powyższe dane przygotowano i przedstawiono do projektu uchwały zestawienie wysokości nowych opłat. Uchwała dotycząca  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. została przegłosowana 14 listopada b.r.

 

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

 

podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

rozwijanie działalności gospodarczej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, przedsiębiorców, kobiety planujące rozpocząć działalności gospodarczą, osoby bezrobotne oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowym okresie programowania 2014-2020.