Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.

W związku z możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WP(REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO) 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia.

Działanie 3.1 Rozwój OZE.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DEKLARACJI:

  • Ø na montaż KOTŁÓW/pieców/ na biomasę
  • Ø na montaż POMOP CIEPŁA

Max. Poziom dofinansowania do wszystkich w/w przedsięwzięć wynosi 85%

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą: w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów ul. Rynek 1 pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

Osoba zainteresowana udziałem zobowiązana jest pokrycia kosztów weryfikacji technicznej budynku w wys. – 40,00 zł + VAT.

Niezbędne dokumenty/regulamin uczestnictwa, umowy, ankiety oraz deklaracje/ dostępne będą od 21.12.2016 r. do 12.01.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

W piątek w Centrum Edukacji Ekologicznej miało miejsce spotkanie ze znakomitym gościem, który słynie głównie z tego, że jest wybitnym kompozytorem muzyki filmowej i współczesnej.

W Cieszanowie pojawił się na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Muzyk występował na spotkaniu w zupełnie innej roli, ponieważ opowiadał o książce, którą napisał: „Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia”. Jest to opowieść o losach jego rodziny, która wywodzi się z Kisielina. Nieszczęśliwie jego przodków dotknęły wydarzenia, które w historii zapisane zostały jako „krwawa niedziela”. Opowieść o jego rodzinie przeniesie czytelnika od czasów tragicznych wydarzeń po współczesne lata, kiedy autor szuka sprawiedliwości. Dębski w czasie spotkania poruszał różne aspekty swojego życia, spotkanie z nim to było niesamowite przeżycie.