Mobilny Punkt Informacyjny – dyżur specjalistów ds. Funduszy Europejskich

Zapraszamy na konsultacje indywidualne ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich z Biura Informacji o Funduszach Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy konsultacji będą mogli także uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych.

22 maja 2019 (środa)

W godzinach od 8.45 do 11.15

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.Regulują to m.in. przepisy art. 16. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701) „Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska…”.

Zgodnie z art. 155ww. ustawy „termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów”.

Art. 191. określa: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnia odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. W związku z powyższym artykułem, za palenie odpadów grozi grzywna do 5 tys. zł, areszt do 30 dni.

PRZYPOMINAMY wszystkim mieszkańcom gminy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Zakaz dotyczy spalania zanieczyszczonego drewna, a mianowicie:

  • odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, impregnatami, lakierami, klejami (np. - ramy okienne, meble, odpady z płyt meblowych, panele podłogowe, parkiety, odpady drewniane pochodzące z budowy, remontów itp.),
  • trocin (wióry, ścinki) pochodzących z obróbki płyt wiórowych.
  • innych odpadów niebezpiecznych, szczególnie plastiku i zużytych pampersów.

Palenie tych przedmiotów w kotłach powoduje, wydzielanie się trujących substancji. Bardzo toksyczny jest również popiół z pieców,w których spalane są śmieci.Wielu mieszkańców spala w swoich piecach odpady nie zdając sobie sprawy z tego, że produkują niezwykle trujące dymy porównywalne z gazami bojowymi.

Osoby fizyczne mogą wykorzystywać jako paliwo:

  • „czyste” odpady drewniane, które nie są zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami,
  • trociny, ścinki z „czystego” drewna,
  • odpady drewna z pielęgnacji zadrzewienia.

Spalanie odpadów ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się komina, pożaru budynku, czy nawet zaczadzenia rodziny.

Prosimy zatem zwracać uwagę na materiały spalane w przydomowych kotłach, nie tylko
w sezonie grzewczym, dbając przy tymo dobro własne oraz mieszkańców gminy.