KOMUNIKAT

W Nowym Siole wykryto ognisko choroby afrykańskiego pomoru świń ASF. W celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/starosta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u świń, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF. Należy również zgłaszać każdy przypadek znalezienia padłego dzika.

Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 23 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Moralewicz w Dachnowie