BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 GPiMK. 6722.1.2018                                                     

Cieszanów 17.12.2018 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„ZAGROBLA I”

Informacja

Wszystkie informacje dotyczące wyborów dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Cieszanowie

zakładka INNE, Wybory Samorządowe 2018 - bezpośredni link http://www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=1572&x=8