Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym, na oddanie
w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowej położonej
w Cieszanowie przy ul. Podwale

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie
w użytkowanie wieczystego na okres 99 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszanów na podstawie KW PR1L/00027979/4, położonych w Cieszanowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: