OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu