Załącznik do Zarządzenia nr 58/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 25 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich
w Cieszanowie